Στις 28 Οκτωβρίου το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω εθνικής εορτής.

Badge Reels

Never Lose Your Badge Again

Use our badge reels to attach to your card holder or badge. Thanks to the automatically retractable cord you can easily show your pass or badge where necessary. You can order these badge reels from 100 pieces. Very handy for access badges or for winter sports.

1
2