Plakietki na rowery

Źródło informacji

Plakietki na rowery mogą pełnić różne funkcje. Zawieś je na rowerze, aby wskazać trasę rowerową lub podczas wypożyczania, czy naprawy roweru. Personalizuj je swoim logo lub logo swoich sponsorów dla idealnej widoczności.

1
2
3
4
Przejdź tutaj przez wszystkie kroki.