Στήριγμα για σακούλες σκουπιδιών

Για καθαρή περιοχή

Το στήριγμα για σακούλες σκουπιδιών αποτελείται από ένα μεταλλικό δακτύλιο με λαστιχένια λαβή. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τη σακούλα σκουπιδιών στο δακτύλιο. Για να καθαρίσετε το χώρο συνάντησης μετά από την εκδήλωσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα για τις σακούλες σκουπιδιών σε συνδυασμό με το συλλέκτη μας για σκουπίδια.

1
2
3
Περάστε από όλα τα βήματα εδώ