Συλλέκτες σκουπιδιών

Τίποτα τόσο ενοχλητικό όσο τα σκουπίδια στο έδαφος

Χάρη στο συλλέκτη μας για σκουπίδια μπορείτε να μαζέψετε τα σκουπίδια από το έδαφος χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να κρατήσετε το περιβάλλον στην εκδήλωσή σας καθαρό χωρίς κόπο. Το εργαλείο συλλογής αποριμμάτων έχει μια λαβή με την οποία μπορείτε να το ανοίξετε και να το κλείσετε.

1
2
Περάστε από όλα τα βήματα εδώ