Ετικέτες ποδηλάτων

Μια πηγή πληροφοριών

Οι ετικέτες ποδηλάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Κρεμάστε τις στο ποδήλατό σας για να υποδείξετε ποδηλατικές διαδρομές ή χρησιμοποιήστε τις όταν νοικιάζετε ή επισκευάζετε ποδήλατα. Προσωποποιήστε τις με το δικό σας λογότυπο ή αυτό του χορηγού σας για ιδανική ορατότητα.

1
2
3
4
Περάστε από όλα τα βήματα εδώ